سعی کن حرص و طمع خانه خرابت نکند


غافل از واقعه ی روز حسابت نکند


ای که دم میزنی از عشق حسین بن علی


آنچنان باش که ارباب جوابت نکند

 

(گروه فیلم و عکس قلندر این ایام را به کلیه شیعیان جهان تسلیت عرض مینماید )